Akupunktur

Akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin kan användas som behandling för en stor mängd tillstånd och hälsoproblem. Dessutom kan akupunktur användas som förebyggande och friskvårdande behandling.

Akupunktur | Akupressur

Akupunktur är en metod för att skapa en balans och jämvikt i kroppen, och kan därmed läka kroppen samt lindra symptom.

Världshälsoorganisationen (WHO) anger över 100 behandlingsområden för traditionell akupunktur. WHO listar och dokumenterar sjukdomar, symptom och andra tillstånd där akupunktur har haft vetenskapligt bevisad effekt, genom kontrollerade studier. Varje person och åkomma behandlas individuellt. 

Hur jag jobbar

Begreppen som används inom traditionell kinesisk medicin använder, beskriver skeenden och processer i kroppen. Några av begreppen är qi, rörelser och fem element. Begreppen används för att beskriva såväl hur sjukdoms förstås, uppstår och utvecklas, hur tillstånden kan behandlas och hur hälsa och välmående kan uppnås.

Huvudvärk är ett exempel där valet av behandling bland annat beror på lokalisering av smärtan men också fynd av andra sjukdomstecken. Ålder, konstitution, livsförhållanden och kön kan också vara faktorer som påverkar valet av behandlingsprincip liksom årstid