Kopping

Vi arbetar med en djupgående massage för att på bästa sätt kunna återskapa balansen mellan muskler och skelett.

Koppbehandling

eller kopping som det också kallas

Koppning är en djupgående bindvävsmassage. Vi använder en eller flera koppningsglas där ett vakuum skapas och huden sugs in i denna kopp. Bindväven frigörs från slaggansamlingar och ökar blodgenomströmningen samt påbörjar och återskapar din normala funktion.