Näringsanalys

Näringsämnen i mat är inte naturligt isolerade, utan snarare i synergi med andra näringsämnen och enzymer. Synergi uppstår när en interaktion ger effekter som är större än de individuella effekterna var och en för sig.

Intracellulär mätning (näringsanalys) - vad är det?

Genom elektromagnetiska vågor så mäter man mineralerna, vitaminerna, fettsyrorna och tungmetallerna i kroppen. Mätning och analys utgår från ålder, längd och vikt. Det är tillförlitlig mätning eftersom mätningen görs intracellulärt. Alltså mäts balansen i cellerna och organen, inte i blodet.

Naturen är fantastisk i hur den är uppbyggd och balanserad. I varje råvara lever näringen i synergi. I mjölken finns enzymer som hjälper din kropp att bryta ner laktosen. I vitaminrika frukter finns flera olika ämnen som främjar upptaget av fruktens näring.

Utifrån analysresultatet får varje klient den specifika hjälp till normal näringsstatus.