Samtal

Vi tänker ca 70.000 olika tankar varje dag. Ungefär 90% av dem är samma tankar som igår (och i förrgår). Tänk då om en stor del av dessa tankar är kopplat till negativa känslor.  Vad skapar vi själva för olika känslor i alla olika situationer som uppstår i vårt liv och då speciellt över lång tid. Jag hjälper dig sortera tankarna.

Samtal - är en stor del av vår hälsa

Tre fokusområden som jag berör är att hantera och släppa på gamla trauman och händelser samt känslor. Vilket möjliggör att lättare skapa nya attityder, beteenden och tankar. Det gör att du mår bättre.

Mycket av de samtal jag har med mina klienter berör grundläggande förhållningssätt kopplat till egenkärlek och egenvärde, självförtroende samt självkänsla.

Grunden till hur du skattar dig själv gällande de tre egenskaperna grundar sig mestadels i uppväxten. Där föräldrar och vuxna lär vad vi ska tycka om livet. Genom deras reaktioner skapar vi våra attityder och beteende gentemot oss själva och vår omgivning.

Att må bra är en färskvara, därför så skapar vi tillsammans de bästa verktygen och förutsättningar att komma vidare i livet.

Hur några av mina kunder blivit hjälpta

Vill du få ordning på dina tankar? Och må bättre?

Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal.